Pronađi stranice koje sadrže...
 
Kako da ovo uradite u okviru za pretragu
Unesite važne reči: trobojni pacov terijer
Stavite tačnu frazu između navodnika: "patuljasti terijer"
Unesite OR između svih reči koje želite: minijaturno OR standardno
Stavite znak minus neposredno ispred reči koje ne želite: -glodar, -"Džek Rasel"
do
Stavite 2 tačke između brojeva i dodajte mernu jedinicu: 4..15 kg, 300 USD..500 USD, 2010..2011
Zatim precizirajte rezultate u odnosu na...
Pronađite stranice na jeziku koji izaberete.
Pronađite stranice objavljene u određenom regionu.
Pronađite stranice ažurirane u vremenskom periodu koji navedete.
Pretražujte jedan sajt (kao što je wikipedia.org ) ili ograničite rezultate na domen kao što su .edu, .org ili .gov
Pretražujte termine na celoj stranici, ili u naslovu stranice, veb adresi ili vezama do stranice koju tražite.
Podesite da li Sigurna pretraga treba da filtrira seksualno eksplicitan sadržaj.
Pronađite stranice u formatu koji želite.
Pronađite stranice koje možete slobodno da koristite.
Imate i mogućnosti...
Pronađi stranice koje su slične URL-u
Pretraži stranice koje sam posetilo/la
Koristi operatore u polju za pretragu
Prilagodi podešavanja pretrage
Google apps
Main menu